ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНИВАЊЕ РУСИНСКОГ НАРОДНОГ ПРОСВЕТНОГ ДРУШТВА

  • Јанко Рамач Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за русинистику
Кључне речи: Русини у Бачкој и Срему, Русинско народно просветно друштво, Ђура Биндас, Михајло Мудри, Дионизиј Њаради

Сажетак

У раду се, на основу објављених извора и литературе, приказује пут од првих иницијатива и корака русинске интелигенције у Бачкој за покретање издавања новина и календара на језику Русина у Јужној Угарској, преко започете акције Ђуре Биндаса за оснивање русинске културно-просветне организације и укључивања у њу већег броја русинске интелигенције, по коначно оснивање на оснивачкој скупштини у Новом Саду 2. јула 1919. године Русинског народног просветног друштва, које је у периоду између два светска рата одиграло значајну улогу у културно-просветном и националном животу Русина у Краљевини СХС/Југославији.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Bрој часописа
Секција
Чланци