ИДЕЈЕ СТОИЧКЕ ФИЛОСОФИЈЕ У СРЕДЊОВЕКОВНОМ СРПСКОМ ПРАВУ

  • SRĐAN ŠARKIĆ University of Novi Sad Faculty of Law, Department of Legal History

Сажетак

Оригинални текстови дела стоичких философа нису сачувани из времена политичке самосталности средњовековне српске државе, мада није искључено да су били познати. Ипак, неке од идеја стоичке философије продрле су у средњовековно српско право, преузимањем неколико одломака из дела римских правника, који су живели и стварали у време Принципата и били под јаким утицајем ове, тада врло популарне, философске школе. Треба напоменути да српски правници, чија имена нажалост не знамо, нису читали оригиналне латинске текстове римских јурисконсулта, већ су до њих долазили посредством грчких превода и прерада у византијским правним компилацијама. Утицај стоичке философије присутан је у три одломка из дела Гаја и Флорентина, који су у средњовековну Србију стигли преко Епанагоге, византијске правне збирке из IX века. Одломци наведени у раду (у латинском оригиналу, грчком и српскословенском преводу) дају дефиницију слободе и у духу стоичке философије осуђују ропство као последицу рата и установу права народа (ius gentium), супротну природноме праву (ius naturale), јер је природа све људе створила слободнима. Чини се ипак да су ови текстови били више декларативног карактера, јер српски правни споменици не дозвољавају закључак да је у средњовековној Србији постојала подела на слободне људе и робове, као и на оне који су рођени слободни и ослобођенике. За најнижу категорију становништва користи се израз отроци, чији правни положај је био сличан робовском, мада постоје и значајне разлике.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Референце

Alexandrov, V. ʻThe Syntagma of Matthew Blastares: The Destiny of Byzantine Legal Code among the Orthodox Slavs and Romanians 14-17th Centuriesʼ, Forschungen zur byzantinische Rechtsgeschichte, vol. 29, Frankfurt am Main: Löwenklau – Gesellschaft, 2012.
Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co. 1990.
Bubalo, Đ. ʻOtrokʼ, ʻRob, Robinjaʼ, in: S. Ćirković, R. Mihaljčić (ur.), Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd: Knowledge, 1999, 483-485, 622-625. (Serbian Cyrillic)
Florinskiy, T. D. Pamyatniki zakonodatelnoy deyatelnosti Dušana cara Serbov i Grekov, Kiev, 1888. (Russian Cyrillic)
Mažuranić, V. Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik, Zagreb: Knjižara Jugoslavenske Akademije, 1908-1922, pretisak Zagreb: Informator, 1975.
Mihaljčić, R. ʻOtrociʼ, Istorijski glasnik, 1, 1986, 51-57 = Srpska prošlost i narodno sećanje, Beograd: Srpska školska knjiga – Knowledge, 2001, 221-229. (Serbian Cyrillic)
Minale, V. M. ʻIl Syntagma Alphabeticum di Matteo Blasteres nella codificazione dello car Stefan Dušan: alcune riflessioni di ordine cronologicoʼ, Atti dell’ Accademia Pontaniana, 58, 2008, 53-66.
Novaković, S. ʻDie Ausdrücke sebrь, po∂’ten und mьrop{ina in der altserbishen Übersetzung des Syntagma von Blastaresʼ, Archiv für slavische Philologie, IX, 1886, 521-532.
Ostrogorski, G. ʻThe Byzantine Emperor and Hierarchical World Orderʼ, Slavonic and East Europian Review, 84, 1956, 1-14.
Panev, J. ʻLa réception du Syntagma de Matthieu Blastarès en Serbieʼ, Études balcaniques, 10, 2003, 27-45.
Petrović, M. Krmčija Svetoga Save o zaštiti obespravljenih i ugroženih, Beograd: Dragomir Antonić (izdavač), 1990. (Serbian Cyrillic)
Skok, P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, uredili M. Deanović i Lj. Jonke, priredio za tisak V. Putanec, Zagreb: Jugoslavenska Akademija Znanosti i Umjetnosti, 1971, 1972, 1973.
Solovjev, A. Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka, Beograd 1928. = Klasici jugoslovenskog prava, knjiga 16, Beograd: Javno preduzeće službeni list SRJ, 1998, 540-544. (Serbian Cyrillic)
Šarkić, S. ʻL’idée de Rome dans la pensée et l’action du Tsar Dušanʼ, Da Roma alla terza Roma, documenti e studi, Idea giuridica e politica di Roma e personalità storiche I, Roma: Herder editrice e libreria, 1990, 141-164.
______. ʻDivisione Gaiana delle persone in diritto medievale serboʼ, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 43, broj 3-4, 83, 2006, 355-360.
______. ʻPravni položaj Vlaha i otroka u srednjovekovnoj Srbijiʼ, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, XLIV (3), 2010, 37-51. (Serbian Cyrillic)
Тaranovski, T. ʻPolitičke i pravne ideje u Sintagmatu Vlastaraʼ, Letopis Matice Srpske, 317, 1928, Prilozi Letopisu, 160-170. (Serbian Cyrillic)
Објављено
26. 12. 2018.
Bрој часописа
Секција
Чланци