BISHOP SAVATIJE LJUBIBRATIĆ UNDER THE AUSPICES OF THE REPUBLIC OF VENICE (1687-1716)

  • MARINA MATIĆ Independent scientific Researcher Belgrade
Keywords: Bishop Savatije Ljubibratić, Piva, Venetian rule, Orthodox Christian identity, Boka Kotorska, 17th and 18th century

Abstract

Using unpublished archive material, the text eliminates certain doubts regarding the personality of the Herzegovinian Bishop Savatije Ljubibratić. It sheds light on several decades of dilemmas about his Herzegovinian bishopric seat. Furthermore, it defines the time and circumstances of his moving to Boka Kotorska more precisely and more comprehensively, as well as his activities under the auspices of the Republic of Venice. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Archive of the Assumption Church in Herceg-Novi (Cathedral Church in Topla), Herceg-Novi, Typicon 1713 (AVCHN).
Archive of the Savina Monastery, Herceg-Novi, Folder with Decrees (AMS, F.).
Archive of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Heritage of Jovan Tomić, no. 8711 (ASANU, ZJT).
Archive of Herceg-Novi, Herceg-Novi, Political and Administrative Venetian Archive (1689-1797), Catastico delle terre, case e molini di Castel Nuovo 1990-92, book 2; L. T. (Libro Terminazioni); f. (fascicul) (AH, PUMA).
State Archive of Kotor, Kotor, Political and Administrative Venetian Archive (1684-1797), L. (Libro) XXIII (DAK, PUMA).

Bogović, M. Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za vrijeme mletačke vladavine, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 1982.
Vitković, G. „Spomenici iz budimskog i peštanskog arhiva“, Glasnik Srpskog učenog društva, 2, 1873. (Serbian Cyrillic)
Vujičić, R. „Ikonopisna djela Dimitrija Daskala u Risnu“, Boka, 12, 1980, 213-221. (Serbian Cyrillic)
Vuković, S. (episkop šumadijski), Srpski jerarsi od devetog do dvadesetog veka, Beograd–Podgorica–Kragujevac: Evro, Unireks, Kalenić, 1996. (Serbian Cyrillic)
Vukčević, D. K. (prir.) Crna Gora – Izveštaji mletačkih providura 1687-1735, Podgorica: CID, 1998. (Serbian Cyrillic)
Giannelli, C. „Lettere del Patriarca di Peć Arsenio III e del Vescovo Savatije all’ Arcivescovo di Antivari Andrea Zmajević“, Orientalia christiana periodica, 21 (1-2), 1955, 75-77.
Đordan, J. „Bilješke i podaci za istoriju crkve i književnost“, Šematizam pravoslavne eparhije Bokokotorske, Dubrovačke i Spičanske za godinu 1885, 1885, 31-32. (Serbian Cyrillic)
Zloković, M. „Mletačka uprava u Herceg-Novom“, Boka, 3, 1971, 5-37. (Serbian Cyrillic)
Jačov, M. „Pravni savetnici pri mletačkoj vladi o pravoslavnima u Dalmaciji i Boki Kotorskoj“, Spomenik, 122, 1981, 61-90. (Serbian Cyrillic)
______. Spisi tajnog vatikanskog arhiva XVI-XVIII veka, Beograd: SANU, 1983. (Serbian Cyrillic)
Ljubić, Š. „Rukovet jugoslovenskih listina – Crnogorsko-mletačke listine“, Starine JAZU, 10, 1878, 1-43.
Medaković, D. Manastir Savina – Velika crkva, riznica, rukopisi, Beograd: Filozofski fakultet, 1978. (Serbian Cyrillic)
Mijušković, S. „Jedan dokumenat o učestvovanju mitropolita Savatije Ljubibratića u bitkama Morejskog rata“, Istorijski zapisi, 1, 1953, 266-269. (Serbian Cyrillic)
Milaš, N. Spisi o istoriji pravoslavne crkve u dalmatinsko-istrijskom vladičanstvu od XV-XIX veka, Zadar: Tipografija S. Artale, 1899. (Serbian Cyrillic)
Musić, S. Izveštaji generalnog providura Dalmacije i Albanije Kornera o zauzimanju Herceg-Novog 1687. godine, Herceg-Novi: Arhiv Herceg Novog, Zavičajni muzej, Gradska biblioteka, 1988. (Serbian Cyrillic)
Narochnicky, A. L. i Petrovič N. (prir.) Politicheskie i kulturnije otnoshenija Rossii s jugoslavyanskimi zemlyami v XVIII v. – dokumenty, Moskva: Nauka, 1984. (Russian Cyrillic)
Novaković, S. „Trebiñe, Tvrdoš i Savina“, Starine JAZU, 16, 1884, 97-107.
Pestorić, V. „Popis knjižnog fonda pravoslavnih crkava na području Opštine Herceg-Novi“, Boka, 25, 2005, 213-348. (Serbian Cyrillic)
Petranović, G. „Letopis pravoslavne crkve u Dalmaciji – O pravoslavnim dalmatinskim episkopima“, Srbsko-dalmatinskiй magazinь za godinu 1854-1859,1859, 152-159. (Serbian Cyrillic)
______. „Ljetopis Pravoslavne Crkve u Dalmaciji – U Topli, crkva Parohiяlna“, Srbsko-dalmatinskiй magazinь za godinu 1868, 1868, 127-158. (Serbian Cyrillic)
Popović, T. K. Manastir Savina – istorijske crtice, Kotor: Jovan Sekulović, 1909. (Serbian Cyrillic)
Popović, T. K. Herceg-Novi – istorijske bilješke 1382-1797, Herceg-Novi: Orjen, 1924. (Serbian Cyrillic)
Ruvarac, I. O humskim episkopima i hercegovačkim mitropolitima, Mostar: Paher i Kisić, 1901. (Serbian Cyrillic)
Stanojević, G. Crna Gora u doba vladike Danila, Cetinje: Istoriski institut NR Crne Gore, 1955. (Serbian Cyrillic)
______. „Nekoliko statističkih podataka o Boki Kotorskoj iz sredine XVIII stoleća“, Spomenik, 105, 1956, 27-39. (Serbian Cyrillic)
______. Jugoslovenske zemlje u mletačko-turskim ratovima XVI-XVIII veka, Beograd: Istorijski institut, 1970. (Serbian Cyrillic)
______. Katastri Herceg-Novog i Risna iz 1704. godine, Beograd: SANU, 1983. (Serbian Cyrillic)
Stanojević, G. i Vasić M., Istorija Crne Gore, I/3, Titograd: Redakcija za istoriju Crne Gore, 1975. (Serbian Cyrillic)
Stojanović, Lj. Stari srpski zapisi i natpisi I, II, IV, Beograd: Srpska kraljevska akademija, 1902, 1903, 1923. (Serbian Cyrillic)
Tomanović, L. „Patrijarh Arsenije III i mletačka vlast 1689“, Glasnik Istorijskog društva u Novom Sadu, 4, 1931, 103-108. (Serbian Cyrillic)
Tomić, J. „Patrijarh Arsenije III Crnojević prema Mlečićima i Ćesaru 1685-1695“, Glas SKA, 70, 1906, 65-161. (Serbian Cyrillic)
______. „Turski pohod na Crnu Goru 1712. god.“, Glas SKA, 96, 1920, 153-196. (Serbian Cyrillic)
______. Srbi u velikoj seobi – Deset godina iz istorije srpskog naroda i crkve pod Turcima (1683-1693), Beograd: Prosveta, 1990. (Serbian Cyrillic)
Crnogorčević, M. Manastir Savina u Boci Kotorskoj, Beograd: T. K. Naumović i drug, 1901. (Serbian Cyrillic)
Šerović, P. D. „Odluka generalnog providura Dolfina o izdavanju dvopeka kaluđerima manastira Trebinja (Tvrdoša) prebjeglim na mletačku teritoriju“, Istorijski zapisi, 2, 1959, 576-577. (Serbian Cyrillic)
______. „Zapisnik o jednoj sanitarnoj proceduri u lazaretu u Herceg-Novome iz god. 1705“, Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru, 13, 1965, 137-140. (Serbian Cyrillic)
Šorgić, M. „Savatije Ljubibratić“, Srpski biografski rečnik 5 (Kv-Mao), Novi Sad: Matica srpska, 2011. (Serbian Cyrillic)
Section
Articles