О ИВАНУ ВИТЕЗУ ОД СРЕДНЕ У ДЕЛУ RERUM UNGARICARUM DECADES

  • Снежана Божанић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за историју
  • Милица Кисић Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Одсек за историју
Кључне речи: Иван Витез од Средне, Антоније Бонфини, угарски краљ Матија Корвин, Острогон, завера

Сажетак

У раду се прати казивање Антонија Бонфинија, у делу Rerum Ungaricarum Decades, decas IV, о Ивану Витезу од Средне. Рад је хронолошки прецизно омеђен, од дана крунисања Матије Корвина до смрти Ивана Витеза од Средне. Вести о острогонском надбискупу и умном хуманисти се налазе у прве три књиге, наведеног дела. Прва књига доноси податке о обраћању краља Матије Ивану Витезу након крунисања, потом о његовом именовању за острогонског надбискупа, бележи се његова активност у вези са устанком у Трансилванији и Молдавији и истиче се његов значај као ученог нотара. Друга књига, сведочи да се Иван 1468. налазио у Матијиној пратњи, током рата са Чесима. Трећа књига дела Rerum Ungaricarum Decades, decas IV детаљно говори о уроти против краља Матије, на чијем челу су се налазили острогонски надбискуп и његов сестрић. Наводе се разлози који су навели Ивана Витеза од Средне да се придружи завереницима, прати се ток завере, његово измирење са угарским краљем и смрт. У посебном пасусу се набрајају Витезове заслуге, које је учинио, на пољу културе за средњовековну Угарску.


##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##
Bрој часописа
Секција
Чланци