METHODOLOGICAL AND MOTIVATIONAL BASIS OF HISTORY TEXTBOOKS FOR PRIMARY SCHOOLS IN THE KINGDOM OF YUGOSLAVIA (1918-1941)

  • DRAGICA KOLJANIN University of Novi Sad Faculty of Philosophy, Department of History
Keywords: Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Yugoslavia, national integration, dictatorship, integral Yugoslavism, primary school history textbooks, curricula, images of the enemy, methodological principles, motivation

Abstract

This paper analyzes the textbooks and curricula of history classes for primary schools in the Kingdom of Yugoslavia and in Serbia. The results indicate that their methodological and motivational basis relies on the functionalization of history in accordance with the political and ideological objectives of the Yugoslav state, primarily nationally-integrative and patriotic. The paper is based on archival research, published historical sources, periodicals and historiographical literature.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aranicki, K. A. i Karadžić, S. Najnoviji jugoslovenski učiteljski zbornik svih zakona, uredaba, pravilnika, pravila, rešenja, odluka i raspisa izdatih od oslobođenja do danas, koji se odnose na narodne škole i narodne učitelje-ice u celoj Jugoslaviji, a i danas su u važnosti, Панчево: Napredak, 1935.

Vujanac, M. A. Istorija za IV razred osnovnih škola u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd: Geca Kon, 1931. [Вујанац, М.А. Историја за IV разред основних школа у Краљевини Југославији, Београд: Геца Кон, 1931.]

Vujanac, M. A. Istorija za III razred osnovnih škola u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd: Geca Kon, 1932. [Вујанац, М.А. Историја за III разред основних школа у Краљевини Југославији, Београд: Геца Кон, 1932.]

Dimić, Lj. i Alimpić, D. „Stereotipi o narodnom i državnom jedinstvu u udžbenicima istorije Kraljevine Jugoslavije“, Nastava istorije, 3, 1996. [Димић, Љ. и Алимпић, Д. „Стереотипи о народном и државном јединству у уџбеницима историје Краљевине Југославије“, Настава историје, 3, 1996.]

Đorđević, Ž. i Stranjaković, D. Istorija za III razred osnovne škole (Izrađeno po novom nastavnom programu), Beograd: Geca Kon, 1936. [Ђорђевић, Ж. и Страњаковић, Д. Историја за III разред основнe школe (Израђено по новом наставном програму), Београд: Геца Кон, 1936.]

Đorđević, Ž. i Stranjaković, D. Istorija za IV razred osnovne škole, Beograd: Geca Kon, 1939. [Ђорђевић, Ж. и Страњаковић, Д. Историја за IV разред основнe школe, Београд: Геца Кон, 1939.]

Zakon o narodnim školama sa svima uredbama, pravilima i pravilnicima za njegovo izvođenje, Beograd: Geca Kon, 1935. [Закон о народним школама са свима уредбама, правилима и правилницима за његово извођење, друго издање, Београд: Геца Кон, 1935.]

Ilić, D. P. Narodna istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za IV razred osnovne škole sa slikama, Beograd: Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića, 1925. [Илић, Д. П. Народна историја Срба, Хрвата и Словенаца за IV разред основне школе са сликама, Београд: Књижарница Рајковића и Ћуковића, 1925.]

Ilić, D. P. Istorija Jugoslovena (Srba, Hrvata i Slovenaca) za IV razred osnovne škole izrađeno po najnovijem nastavnom program, Beograd: Knjižarnica Rajkovića i Ćukovića, 1935. [Илић, Д. П. Историја Југословена (Срба, Хрвата и Словенаца) за IV разред основне школе израђено по најновијем наставном програму, Београд: Књижарница Рајковића и Ћуковића, 1935.]

Jović, M. Srpska istorija sa kratkom istorijom Hrvata i Slovenaca za IV razred osnovne škole sa slikama po novom programu, Beograd: Geca Kon, 1922. [Јовић, М. Српска историја са кратком историјом Хрвата и Словенаца за IV разред основне школе са сликама по новом програму, Београд: Геца Кон, 1922.]

Jović, M. Narodna istorija Srba, Hrvata i Slovenaca po novom programu za III razred narodnih škola, Beograd: Geca Kon, 1928. [Јовић, М. Народна историја Срба, Хрвата и Словенаца по новом програму за III разред народних школа, Београд: Геца Кон, 1928.]

Jović, M. Narodna istorija Jugoslovena za III razred osnovne škole, Beograd: Geca Kon, 1935. [Јовић, М. Народна историја Југословена за III разред основне школе, Београд: Геца Кон, 1935.]

Josimović, B. i Malezanović, J. Istorija za III razred osnovnih škola u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd: Kosta Jov. Mihailović, 1939. [Јосимовић, Б. и Малезановић, Ј. Историја за III разред основних школа у Краљевини Југославији, Београд: Коста Јов. Михаиловић, 1939.]

Karadžić, S. i Karadžić, D. Istorija za III razred osnovnih škola, Pančevo: b. i . 1939. [Караџић. С. и Караџић, Д. Историја за III разред основних школа, Панчево: б. и. 1939.]

Kostić, M. A. i Ljujić, M. P. Istorija Jugoslovena (Srba, Hrvatai Slovenaca) za III razred osnovnih škola u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd: Milorad P. Milanović, 1939. [Костић, М.А. и Љујић, М. П. Историја Југословена (Срба, Хрвата и Словенаца) за III разред основних школа у Краљевини Југославији, Београд: Милорад П. Милановић, 1939.]

Kostić, M. A. i Ljujić, M. P. Istorija Jugoslovena (Srba, Hrvatai Slovenaca) za učenike IV razreda osnovnih škola u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd: Milorad P. Milanović, 1939. [Костић, М.А. и Љујић, М. П. Историја Југословена (Срба, Хрвата и Словенаца) за ученике IV разреда основних школа у Краљевини Југославији, Београд: Милорад П. Милановић, 1939.]

Matović, M. S. Istorija Jugoslovena za četvrti razred narodnih škola, Beograd: Knjižarnica Jeremije J. Dželevdžića, 1938. [Матовић, М. С. Историја Југословена за четврти разред народних школа, Београд: Књижарница Јеремије Ј. Џелевџића, 1938.]

Matović, M. S. Istorija Jugoslovena za III razred narodnih škola, Beograd: Knjižarnica Jeremije J. Dželevdžića, b. g. [Матовић, М. С. Историја Југословена за III разред народних школа, Београд: Књижарница Јеремије Ј. Џелевџића, б. г.]

„Nastavni plan i program za osnovne škole u Kraljevini Jugoslaviji“, Narodna prosveta, 11, 10. septembar 1933. [„Наставни план и програм за основне школе у Краљевини Југославији“, Народна просвета, 11, 10. септембар 1933.]

Pešikan, A. Ž. Nastava i razvoj ruštvenih pojmova kod dece, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2003. [Пешикан, А. Ж. Настава и развој друштвених појмова код деце, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003.]

Pešikan, A. Ž. „Shvatanje istorijskog vremena kod dece“, Nastava istorije, 3, 1996, 113-119. [Пешикан, А. Ж. „Схватање историјског времена код деце“, Настава историје, 3, 1996, 113-119.]

Prica, D. M. Istorija jugoslovenskog naroda (Srba, Hrvata i Slovenaca) za III razred osnovne škole po novom nastavnom programu, Beograd: T. Jovanović i Vujić, 1932. [Прица, Д. М. Историја југословенског народа (Срба, Хрвата и Словенаца) за III разред основне школe по новом наставном програму, Београд: Т. Јовановић и Вујић, 1932.]

Prica, D. M. Istorija jugoslovenskog naroda (Srba, Hrvata i Slovenaca) za IV razred osnovne škole po novom nastavnom programu, Beograd: T. Jovanović i Vujić, 1932. [Прица, Д. М. Историја југословенског народа (Срба, Хрвата и Словенаца) за IV разред основних школа по најновијем наставном програму, Београд: 1940.]

Rabrenović, M. Istorija Srba, Hrvata i Slovenaca za IV razred osnovnih škola, Beograd: Rajković i Ćuković, 1922. [Рабреновић, М. Историја Срба, Хрвата и Словенаца за IV разред основних школа, Београд: Рајковић и Ћуковић, 1922.]

Rabrenović, M. Istorija Jugoslovena (Srba, Hrvata i Slovenaca) za IV razred osnovnih škola izrađeno po najnovijem nastavnom programu, Beograd: Knjižarnica D. Ćukovića, 1935.

Rakočević, R. i Lazarević, Đ. Povijest Jugoslovena za III razred osnovnih škola, izdanje na južnom narječju sredio Dragutin Igl, Beograd: Narodna prosveta, 1933.

Rakočević, R. i Lazarević, Đ. Istorija Jugoslovena za IV razred osnovnih škola, Beograd: Izdanje Knjižare Milojevića i Pavlovića, 1933. [Ракочевић, Р. и Лазаревић, Ђ. Историја Југословена за IV разред основних школа, Београд: Издање Књижаре Милојевића и Павловића, 1933.]

Rakočević, R. i Lazarević, Đ. Istorija Jugoslovena za III razred osnovnih škola, Beograd: Narodna prosveta, b. g. [Ракочевић, Р. и Лазаревић, Ђ. Историја Југословена за III разред основних школа, Београд: Народна просвета, б. г.]

Rašić, D. Istorija za III razred osnovne škole Kraljevine Jugoslvije, Beograd: Knjižarnica Rajković, b. g. [Рашић, Д. Историја за III разред основне школе Краљевине Југославије, Београд: Књижарница Рајковић, б. г.]

Stanojević, M. M. Narodna istorija (Srba, Hrvaa i Slovenaca) za III razredosnovnih škola prema najnovijem nastavnom programu, Beograd: Knjižara Velimira Valožića, 1927. [Станојевић, М. М. Народна историја (Срба, Хрвата и Словенаца) за III разред основних школа према најновијем наставном програму, Београд: Књижара Велимира Валожића, 1927.]

Stojaković, P. D. Istorija Jugoslovena za IV razred osnovne škole, Beograd: Kreditna i pripomoćna zadruga profesorskog društva, 1939. [Стојаковић, П. Д. Историја Југословена за IV разред основне школе, Београд: Кредитна и припомоћна задруга професорског друштва, 1939.]

Stojaković, P. D. Istorija Jugoslovena za III razred osnovne škole, Beograd: Kreditna i pripomoćna zadruga profesorskog društva, 1939. [Стојаковић, П. Д. Историја Југословена за III разред основних школа, Београд: Кредитна и припомоћна задруга професорског друштва, 1939.]

Todorović, Č. Istorija srpskog naroda za četvrti razred osnovnih narodnih škola. Istorijske slike po programu sa slikama u tekstu s istorijom Hrvata i Slovenaca, Beograd: Izdanje Učiteljske knjižare, 1922. [Тодоровић, Ч. Историја српског народа за четврти разред основних народних школа. Историјске слике по програму са сликама у тексту с историјом Хрвата и Словенаца, Београд: Издање Учитељске књижаре, 1922.]

Šnaper, D. Zajednica građana. O modernoj ideji nacije, Sremski Karlovci-Novi Sad: IK Zorana Stojanovića, 1996. [Шнапер, Д. Заједница грађанa. О модерној идеји нације, Сремски Карловци-Нови Сад: ИК Зорана Стојановића, 1996.]
Published
06. 01. 2016.
Section
Articles