THE ALBANIAN GOVERNMENT’S EFFORTS TO SECURE A FINANCIAL ADVISOR TO ALBANIA FROM THE LEAGUE OF NATIONS (1921–1922)

  • SALI KADRIA Institute of History, Albanological Studies Academy, Tirana
Keywords: Albania, financial advisor, Albanian government, League of Nations, Great Britain, Foreign Office, Treasure of Chambers, Interim Economic and Financial Committee

Abstract

This paper presents the economic and financial situation in Albania during 1921– 1922, the difficulties faced by the Albanian government overcoming issues related to this and the efforts made to fulfill the Albanian government’s request to the League of Nations for an appointment of an outside financial advisor. It will also present the circumstances around the possibility being raised once again for the League to appoint a British financial. It addresses the motivations behind the Albanian government turning to the League of Nations for support, and the reasons why it could not seek help in this matter from Italy or the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovens (SCS). This paper also reflects on the potential candidates discussed at the League of Nations and considers the discussions that took place regarding the procedures, competencies and criteria for selecting candidates for this task. The position held by the British and Italian governments regarding Albania’s request for assistance and the arguments on which their political lines were based. The paper considers in detail the position held by the British Foreign Office regarding the candidates submitted for this position in Albania.

Downloads

Download data is not yet available.

References

REFERENCES:

Unpublished sources:

The British National Archives, Foreign Office (TNA, FO) Kew, London;

Files 371/ 7328; 371/ 7329; 371/ 7331; 371/ 7332.

References:

Austin, R. C. Shtegu i pashkelur i Fan Nolit–Demokracia Shqiptare në vitet 1920–1924, botim II, Tiranë: Albin, 2003.

Bakić, D. ‘Nikola Pašić and the Foreign Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1919–1926’, Balcanica XLVII, 2016, 285–316.

By an Australian [Morton F. Eden], Albania and her neighbours, London: [There is no publishing house], July 1921.

Fischer, B. J. Mbreti Zog dhe përpjekja për stabilitet në Shqipëri, Tiranë: Çabej, 2004.

Dervishi, K. Historia e shtetit shqiptar 1912–2005, Tiranë: 55, 2006.

Duka, V. Qytetet e Shqipërisë në vitet 1912–1924, Tiranë: Toena, 1997.

Fishta, I. and Toçi, V. Gjendja ekonomike e Shqipërisë në vitet 1912–1944, prapambetja e saj, shkaqet dhe pasojat, Tiranë: 8 Nëntori, 1983.

Mehmeti, A. Diplomacia e Britanisë së Madhe në marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1919–1939, Tiranë: Kristalina - KH, 2020.

Monetary policy in Albania: from the past to the present, Bank of Albania’s 10th International Conference, 26 October 2012, Tiranë: Bank of Albania, 2012.

Mousset, A. Shqipëria përballë Europës (1912–1929), Tiranë: Dituria, 2004.

Puto, A. Historia diplomatike e çështjes shqiptare 1878–1926, Tiranë: Dudaj, 2010.

Schevill, F. Ballkani. Historia dhe qytetërimi, Tiranë: Eugen, 2002.

Selenica, T. Shqipëria më 1927, Tiranë: Tirana, 1928.

Shkoza, H. Financat e Shqipnis 1839–1934, Tiranë: Nikaj, 1935.

Smirnova, N. Historia e Shqipërisë përgjatë shekullit XX, Tiranë: Ideart, 2004.

Swire, J. Shqipëria. Ngritja e një mbretërie, Tiranë: Dituria, 2005.

Toçi, V. Ndërhyrja e kapitalit të huaj në Shqipëri dhe qëndrimi i qarqeve demokratike, 1921–1925, Tiranë: Mihal Duri, 1974.

Vllamasi, S. Ballafaqime politike në Shqipëri 1897–1942, Kujtime dhe vlerësime historike, Tiranë: Neraida, 2000.

Zavalani, T. Histori e Shqipnis, Tiranë: Phoenix, 1998.

Newspapers and magazines:

Dielli, no. 2575 - (118), Boston Mass., April 18, 1923.

Dielli, no. 2576 - (119), Boston Mass., April 21, 1923

Drita, no. 39, Gjirokastër, 17 mars 1921.

Drita, no. 41, Gjirokastër, 3 prill 1921.

Koha, no. 15, Korçë, October 16, 1920.

Koha, no. 71, Korçë, February 25, 1922.

Morning Post, London, October 3, 1922.

The Times, London, April 11, 1922.
Published
22. 12. 2022.
Section
Articles