PROBLEMS ARISING FROM WITHHOLDING INFORMATION IN THE PRACTICE OF THE REFORMED CHURCH IN THE SOUTH-EASTERN PART OF THE HUNGARIAN KINGDOM AT THE TURN OF THE 18th AND THE 19th CENTURIES

  • ÁDÁM HEGYI University of Szeged Faculty of Arts, Department of Cultural Heritage and Human Information Science
Keywords: Reformed Church, Hungarian Kingdom, church administration, information history, Bánát

Abstract

The study investigates the church administration of the Békés Reformed Church Diocese located in the south eastern region of the Hungarian Kingdom. The diocese had the size of the territory of Belgium, since its borders extended from the region of the Kőrös rivers to the Lower Danube. However, this vast territory had only 30 parishes. The examined period is from 1791 to 1821, because numerous sources survived in the period between the synod of Buda (1791) and the reforming of the diocese (1821) which report on the controlling of information. Therefore, I examine how the information of church administration reached their respective addressees and how the further dissemination of information was impeded. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hódmezővásárhely Ótemplomi Református Gyülekezet Levéltára (The Archives of the Old Reformed Parish of Hódmezővásárhely) (Abbreviated: HÓRGyL)
Levelek. 2. csomó 1732–1800. (Letters, Item No. 2. 1732–1800.)
Presbiteri jegyzőkönyv 1795–1806. (Minutes of the presbyter 1795–1806.)
Szentes Nagytemplomi Református Egyházközség Levéltára (The Archives of Grand Church Reformed Parish of Szentes) (Abbreviated: SzNREL)
SzNREL I.375.b.1–2. Leirati jegyzőkönyv 1786–1859. (Rescript minutes 1786–1859.)
Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (The Archives of the Trans-Tisza Region Reformed District) (Abbreviated: TtREL)
TtREL I.1.b.42.807. Püspöki hivatal iratai. (Documents of the Office of the Bishop.) Egyházkerületi közgyűlési iratok 1779–1822. Úri Sándor gyomai káplán fegyelmije heterodoxia miatt 1803. (Documents of the district’s assembly 1779-1822. The disciplinary procedure of the chaplan of Gyoma, Sándor Úri because of heterodoxy 1803.)
TtREL I.29.a.2. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Közgyűlési jegyzőkönyv 1787–1829. (Minutes of the general assembly 1787-1829.)
TtREL I.29.f.3. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Körlevelek 1606–1948. (Circulars 1606-1948.)
TtREL I.29.c.12. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Esperes által külön kezelt iratok 1691–1979. (Documents administered separately by the deacon 1691-1979.) Elmozdított tanítók, kitiltott tanulók 1794–1905 1–97; egyháztörténet, krónikai feljegyzések 1761–1889 1–36. (Dismissed teachers, expelled students 1794-1905 1-97; church history, chronicle notes 1761-1889 1-36.)
TtREL I.29.c.15. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Lelkészi naplók 1820–1916. (Diaries of pastors 1820-1916.)
TtREL I.29.c.16. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Jegyzőkönyvek, kivonatok 1782–1883. Nr. 1-165. (Minutes, excerpts 1782-1883. Nr. 1-165.)
TtREL I.29.c.25. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Esperesi körlevelek 1787–1880. (Diaconal circulars 1787-1880.)
TtREL I.29.h.1. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1786–1993. (Minutes of church visitations 1786-1993)
TtREL I.29.i.67. Egyházközségekre vonatkozó iratok. Hódmezővásárhely 1765–1841. (Documents related to parishes. Hódmezővásárhely 1765-1841.)
TtREL I.29.o.1. Békés-bánáti egyházmegye iratai. (Documents of the Békés-Bánát Diocese.) Esperesi napló 1816–1862. (Diaconal diary 1816-1862.)
Barcsa J. A Tiszántúli Református Egyházkerület történelme 1711–1822, Debrecen: Faragó György Nyomdája, 1908.
Bucsay M. Der Protestantismus in Ungarn 1521–1978 Teil 2. Vom Absolutismus bis zum Gegenwart, Wien: Böhlau, 1979.
Gaál E. A szegedi nyomdászat 1801–1918, Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2001.
Ingrao, Ch. W. The Habsburg Monarchy 1618–1815, Cambridge: Cambridge University Press, 2. ed., 2000.
Kis B. A Békési-Bánáti Református Egyházmegye története, Békéscsaba-Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1992.
Körmendy L. Levéltári kézikönyv, Budapest: Osiris, 2009.
Karvalics L. ’Információtörténelem’, Aetas, 4, 2012, 5–12.
Milleker, F. Geschichte der Banater Militärgrenze 1764–1873, Pančevo: Karl Wittigschlager, 1925.
Molnár A. ’A Tiszántúli református falusi társadalom forrásairól’, in: Erdmann Gy. (eds.), Kutatás, módszertan. Konferencia, Gyula, 1987. augusztus 27-28., Gyula: Békés Megyei Levéltár, 1989, 328–333.
______. ’A református egyházszervezet és önkormányzat áttekintése’, Theológiai Szemle, 38, 1995, 5, 269–274.
Révész I. Sinai Miklós és kora. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959.
Révész K. ’1791. évben Budán tartott nemzeti zsinatban hozott egyházi kánonok’, Sárospataki Füzetek, 4, 1860, 58–97.
______. Emlékkönyv a budai és a pesti zsinatok százados évfordulójára. Budapest: [sine nomine], 1891.
Stillson, R. T. Spreading the Word: A History of Information in the California Gold Rush, Nebraska: University of Nebraska Press, 2008.
Szabó F. ’Az Alföld a 18. századtól a 20. század derekáig’, in: Szabó F. Két és fél évszázad az Alföld történetéből, Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2008, 82–151.
Szabó Z. J. A magyar református egyházszervezet első két évszázada, Budapest: Szenci Molnár Társaság, 2004.
Szentpéteri Kun B. A magyarországi református egyház külső rendje, Budapest: Magyar Református Egyház, 1948.
Tóth E. A tiszántúli egyházkerület igazgatásának és az esperesi egyházlátogatásnak rendje 1762-ből, Debrecen: Debreceni Református Theologiai Akadémia, 1964.
Vocelka K. ’Enlightenment in the Habsburg Monarchy: History of a Belated and Short-Lived Phenomenon’, in: Ole Peter, Roy Porter (ed.), Toleration in Enlightenment Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 196–211.
Weller, T. Information History – An Introduction: Exploring an Emergent Field, Oxford: Chandos Publishing, 2008.
______. ’An Information History Decade: A Review of the Literature and Concepts 2000–2009’, Library & Information History, 26, 2010, 1, 83–97.
Zoványi J. A magyarországi protestantizmus története 1895-ig, I-II. kötet. Máriabesenyő – Gödöllő: Attraktor, 2004.
Section
Articles