CORRESPONDENCE BETWEEN GLIGORIJE JEFTANOVIĆ AND THE GREAT ADMINISTRATIVE AND EDUCATIONAL COUNCIL IN 1919

Keywords: Gligorije Jeftanović, Serbian Orthodox Church, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (Kingdom of SHS), Bosnia and Herzegovina, the Great Administrative and Educational Council

Abstract

The paper follows the correspondence between Gligorije Jeftanović and the Great Administrative and Educational Council in the year 1919. The first part of the text presents the correspondence where the Great Administrative and Educational Council requests an opinion from Jeftanović about the secession of the Serbian Orthodox Church in Bosnia and Herzegovina from the Constantinople Patriarchate and merging with the Serbian Patriarchate. The second part of the text presents the correspondence that concerned Jeftanović’s membership in the Great Administrative and Educational Council and his pre-war position as the Deputy Chairman of the Great Administrative and Educational Council, from which he was removed by the occupation Austro-Hungarian authorities during the First World War and, as he claimed in the correspondence, with the assistance of people from the Great Administrative and Educational Council.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Branković, B. ‘Od polubogova do nacionalnih izdajnika i optuženika za veleizdaju’, u: Đ. Čekrlija (ur.), Autoritarna ličnost i društvo, knj. 3, Ličnost i društvo, Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci, 2017, 27–34. (Serbian Cyrillic)

Davidović, S. Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini (od 960. do 1930. god.), Sarajevo: Srpska pravoslavna crkvena opština Sarajevska, List „Dabar“, 1991. (Serbian Cyrillic)

Dujmović, S. Sarajevska srpska čaršija 1918–1941. – između tradicije i modernizacije, Beograd: Filozofski fakultet, 2015.

Ekmečić, M. ‘Žalosna baština iz godine 1914.’, u: N. B. Popović (ur.), Politički procesi Srbima u Bosni i Hercegovini 1914–1917, Laktaši: Grafomark, 1996, 7–47. (Serbian Cyrillic)

Gligorijević, B. ‘Ujedinjenje Srpske pravoslavne crkve i uspostavljanje Srpske patrijaršije u Jugoslaviji’, Istorija 20. veka, XV–2, 1997, 7–18.

Kruševac, T. Sarajevo pod austro-ugarskom upravom 1878–1918, Sarajevo: Muzej grada Sarajeva, 1960. (Serbian Cyrillic)

Madžar, B. Pokret Srba Bosne i Hercegovine za vjersko-prosvjetnu samoupravu, Sarajevo: Veselin Masleša, 1982. (Serbian Cyrillic)

Madžar, B., Papić, M. Politika i Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini 1878–1945, Banjaluka: SPKD Prosvjeta, GO Banjaluka, 2005. (Serbian Cyrillic)

Mikić, Đ. ‘Veleizdajnički procesi u austrougarskoj politici u Bosni i Hercegovini’, u: N. B. Popović (ur.), Politički procesi Srbima u Bosni i Hercegovini 1914–1917, Laktaši: Grafomark, 1996, 49–92. (Serbian Cyrillic)

Mikić, Đ. Austrougarska ratna politika u Bosni i Hercegovini 1914–1918, Banjaluka: NUBL, 2011.

Milošević, B. Srpska pravoslavna crkva i sveštenstvo u Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu, Višegrad: Andrićev institut, 2016. (Serbian Cyrillic)

Milošević, B. ‘Uredba crkveno-prosvjetne uprave srpskih pravoslavnih eparhija (mitropolija) u Bosni i Hercegovini’, u: B.M. Branković i B. Milošević (ur.), Stotinu dvadeset godina od početka borbe srpskog naroda u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku samoupravu (1896–1905), Zbornik radova, Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci, 2017, 71–88. (Serbian Cyrillic)

Novaković, D. Verske zajednice na razmeđu vekova, Beograd: Institut za političke studije, 2003. (Serbian Cyrillic)

Novaković, D. ‘Donošenje prvog Ustava Srpske pravoslavne crkve 1931. godine’, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 146, 2014, 41–54. (Serbian Cyrillic)

Luković, K. ‘Srpska pravoslavna crkva’, u: Jubilarni zbornik života i rada Srba, Hrvata i Slovenaca, deo 2, Beograd: Matica živih i mrtvih SHS, 1929, 622–632. (Serbian Cyrillic)

Ljubibratić, S. ‘Organizacija i samoupravno uređenje Srpske pravoslavne crkve’, Kalendar Prosvjeta, 1928, 42–48. (Serbian Cyrillic)

Slijepčević, Đ. Istorija Srpske pravoslavne crkve, knj. 2, Beograd: JRJ, 2002. (Serbian Cyrillic)

Urić, N. ‘Jeftanović, Gligorije M.’, u: Srpski biografski rečnik, tom 4, Novi Sad: Matica srpska, 2009, 399 – 401. (Serbian Cyrillic)
Published
25. 12. 2019.
Section
Articles